Adverse events following Immunization with Sinopharm (Vero Cell) inactivated COVID-19 vaccine

Author: Sushant Aryal, Ranjan Prasad Devbhandari, Ashis Shrestha, Piyush Rajbhandari, Tripti Shakya, Shreyashi Tuladhar, Ranjan Suwal, Sanjay Maharjan, Ritu Bashyal, Deepshikha Mishra, Rakesh Kumar Jha, Shrijana Shrestha

Save PDF View Details